Płatności można dokonywać bezpośrednio przed lub po zajęciach do biura Akademii bądź na konto:

Klub Sportowy Millenium
32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 74
abs bank
Nr konta 21 8110 1023 2003 0390 8950 0001

W tytule proszę konieczne podać: "Darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy do jakiej uczęszcza (np.Darowizna na cele statutowe + Kasia Nowak - Jazz Kids Fresh)

Akrobatyka dzieci